Objednání

Osobně v době od 12:00 - 12:30 hod. Poúrazové stavy se snažíme objednávat co nejdříve. Objednávku lze provést i přes e-mailovou adresu rehabilitace@ratolest.eu

V příloze tohoto mailu musí být oskenován "Poukaz na vyšetření/ošetření FT", do mailu nezapomeňte uvést vaše telef.číslo.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE Č. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Vaše osobní údaje jsou zpracovány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a jeho prováděcí předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby.

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace, zastává roli správce osobních údajů

Kontaktní údaje správce:          Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace

doručovací adresa:                    K Blahobytu 727, Pardubice 530 02

adresa datové schránky:           tapyiya

telefon:                                      466 798 550