Objednání

Objednání k rehabilitaci pro děti a dospělé

Pacienty objednáváme na základě „Poukazu na ošetření FT“ vystaveného lékařem, který má platnost 7 dnů.

Objednat se můžete osobně v pracovní dny od 12 hod do 12,30 hod nebo přes e-mailovou adresu rehabilitace@ratolest.eu

V příloze e-mailu musí být oskenován „Poukaz na ošetření FT“ a uveden váš telefonní kontakt. Objednávky po telefonu nepřijímáme. 

Nahrazujeme pouze procedury omluvené nejpozději 24 hod před daným termínem. V případě dvou neomluvených absencí, se ruší celá léčba a zbývající termíny jsou nabídnuty dalším pacientům.

 

Nabídka dárkových poukazů

Na masáže či rašelinové zábaly vám rádi zhotovíme dárkovou poukázku v libovolné výši. Na poukázku si můžete zvolit vlastní obrázek a text.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE Č. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Vaše osobní údaje jsou zpracovány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a jeho prováděcí předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby.

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace, zastává roli správce osobních údajů

Kontaktní údaje správce:          Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace

doručovací adresa:                    K Blahobytu 727, Pardubice 530 02

adresa datové schránky:           tapyiya

telefon:                                      466 798 550